2e61f014d487444b2289a8300eb63355

Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constând din:

  • Întocmirea studiilor de fezabilitate și a documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor conform certificatului de urbanism inclusive obținerea acestora;
  • Întocmirea proiectelor tehnice, detaliilor de execuție și a documentației pentru obținerea autorizației de construire.
  • Sprijin în întocmirea documentației de licitație;
  • Asistență tehnică de proiectare pe durata execuției lucrărilor.